Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

Ngày đăng : 31-05-2016 - 2872 Lượt xem

 

Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp  năm 2013

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh Cà Mau chấp thuận. Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau thông báo nội dung tuyển sinh như sau: 

I. TUYỂN SINH CAO ĐẲNG:

1. Hệ Chính quy (250 chỉ tiêu):

1.1. Ngành Điều dưỡng đa khoa:  Mã ngành C720501

     1.1.1 Điều kiện dự xét tuyển : Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013.

          1.1.2 Hình thức đào tạo : Tập trung, thời gian học 3 năm.

1.1.3 Chỉ tiêu tuyển sinh: 100.

1.1.4 Tiêu chí  xét tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi Đại học, Cao đẳng khối B năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét,  trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

1.1.5 Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:  theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Ngành Dược sỹ:  Mã ngành C900107

1.2.1 Điều kiện dự xét tuyển : Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013.

          1.2.2 Hình thức đào tạo : Tập trung, thời gian học 3 năm.

1.2.3 Chỉ tiêu tuyển sinh: 100.

1.2.4 Tiêu chí  xét tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi Đại học, Cao đẳng khối A hoặc B năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

1.2.5 Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Ngành  Hộ sinh:  Mã ngành C720502

1.3.1 Điều kiện dự xét tuyển : Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013.

          1.3.2 Hình thức đào tạo : Tập trung, thời gian học 3 năm.

1.3.3 Chỉ tiêu tuyển sinh: 50.

1.3.4 Tiêu chí  xét tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi Đại học, Cao đẳng khối B năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

1.3.5 Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hệ Vừa làm vừa học:  Ngành Điều dưỡng đa khoa:

     2.1 Điều kiện dự xét tuyển : 

- Những thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương và đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng.

          2.2 Ngày thi tuyển:  dự kiến 27 - 28 tháng 10 năm 2013.

2.3 Thời gian ôn thi tuyển sinh: Dự kiến trong tháng 8/2013 ( Lịch học cụ thể thông báo trên website Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau,địa chỉ: caodangyte.camau.gov.vn)

2.4 Môn thi tuyển sinh: Hóa, Sinh, Chuyên môn.

2.5 Chỉ tiêu tuyển sinh:  50.

2.6 Nhận hồ sơ dự thi tuyển: Từ 01/08/2013 đến hết ngày 31/8/2013.

II. TUYỂN SINH TRUNG CẤP:

1. Hệ chính quy:  Ngành Điều dưỡng, Dược sỹ, Hộ sinh, Y sỹ định hướng Y học cổ truyền, Y sỹ định hướng Y học dự phòng

     1.1 Điều kiện dự xét tuyển : Những thí sinh đã tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương.

     1.2 Hình thức đào tạo : Tập trung. Thời gian học 2 năm.

1.3 Chỉ tiêu tuyển sinh:  500

-       Y sỹ định hướng Y học cổ truyền:    105 chỉ tiêu.

-       Y sỹ định hướng Y tế dự phòng:       105 chỉ tiêu

-       Điều dưỡng trung cấp:                      1140 chỉ tiêu.

-       Hộ sinh trung cấp:                               60 chỉ tiêu.

-       Dược sỹ trung cấp:                            120 chỉ tiêu.

1.4 Tiêu chí  xét tuyển:

Điểm tổng kết học bạ môn hóa học và môn sinh học của 3 năm học cấp 3

1.5 Nhận hồ sơ dự xét tuyển: Từ 01/7/2013 đến hết ngày 02/8/2013.            

2. Hệ liên thông vừa làm vừa học: Ngành dược sỹ trung cấp

2.1 Điều kiện dự xét tuyển :

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  và có Bằng tốt nghiệp Dược tá.

          2.2 Hình thức đào tạo : Thời gian học 2 năm tập trung từng đợt (thực học 15 tháng)

2.3 Chỉ tiêu tuyển sinh:  120

2.4 Tiêu chí  xét tuyển:

Xét điểm tổng kết môn  Hóa của năm lớp 12 và điểm thi tuyển chuyên môn.

2.5 Nhận hồ sơ dự xét tuyển: Từ 01/7/2013 đến hết ngày 09/8/2013.

2.6 Thi tuyển: ngày 24/8/2013   

2.7 Dự kiến ôn thi chuyên môn: tháng 7/2013

3. Hệ Vừa làm vừa học:  Ngành Dược sỹ trung cấp

Sẽ thông báo sau,  khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo Cà Mau.

III. TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP: NGÀNH DƯỢC TÁ

1. Điều kiện dự xét tuyển :

- Thí sinh đã tốt nghiệp từ THCS  hoặc tương đương  trở lên.

2. Hình thức đào tạo : Thời gian học liên tục 10 tháng.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh:  200

4. Tiêu chí  xét tuyển:

Xét điểm trung bình cộng cuối năm môn  Toán và môn Hóa của lớp cao nhất.

5.  Nhận hồ sơ dự xét tuyển: Từ 01/7/2013 đến hết ngày 02/8/2013.   

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, Số 1, Nguyễn Đình Chiểu, khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau, số điện thoại 0780.3828304

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

TIN LIÊN QUAN :Từ khóa: Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau,Y TẾ,CÀ MAU,CAO ĐẲNG,TRUNG CẤP,Điều dưỡng đa khoa,Dược sỹ,Hộ sinh,Y học dự phòng